Závlahy

Realizace závlahy

Realizace

Chcete, aby váš trávník, park nebo prostranství bylo stále zelené a svěží? A chcete šetřit svůj čas na každodenním kropení? Pak je pro vás ideální řešení závlahový systém HUNTER. Toto moderní a hlavně spolehlivé zavlažovací zařízení tvoří trubní systém s výsuvnými postřikovači a elektroinstalací, které je trvale pod zemí, takže odpadá neustálé roztahování hadic. Současně je závlaha rovnoměrná a spotřebuje se jen tolik vody, kolik je třeba. Proto využijte našich služeb a nechte si zamontovat zavlažovací zařízení, které vám umožní mít stále krásnou trávu a to i v době, kdy si vezme déšť dovolenou. Pokud o závlaze uvažujete, popřípadě jste se již rozhodli, připravili jsme pro vás několik rad.

Návrh

Správný návrh zavlažovacího systému je nejdůležitějším předpokladem pro správnou funkci každého závlahového systému. Ani sebelepší komponenty nezajistí dobrou závlahu, pokud systém není dobře navržen. Do vlastního návrhu závlahy se tedy raději nepouštějte sami, ale nechte si poradit od odborníků. Máte-li zájem o konzultaci, popřípadě zpracování návrhu závlahového systému, kontaktujte nás.

Instalace

Vytýčení systému dle zpracované projektové dokumentace.

Provedení zemních výkopových prací.

Instalace všech trubních rozvodů, osazení postřikovačů, instalace šachtic, vyzkoušení a propláchnutí systému, osazení ovládací jednotky, seřízení systému.

Jemné terénní úpravy a výsev trávníku nebo položení travního koberce.

Kontrola, popřípadě úprava výšky postřikovačů.

Spuštění systému do provozu.

Zavlažování

Množství vody

V klimatických podmínkách České republiky je roční množství srážek 1/3 až 1/2 potřebné vláhy pro optimální růst trávníku. Za těchto podmínek odpovídá týdenní závlahová dávka 25–40 l na 1 m2 (25–40 mm/m2). Pro trávník však není důležité jen celkové množství vody, ale především rovnoměrnost a pravidelnost zálivky.

Jak často a kdy zavlažovat

Doporučená frekvence zavlažování trávníků se bude měnit spolu s jejich stářím, u nového trávníku je důležité po časté zavlažování s malou dávkou vody. Nově založený trávník nemá ještě dostatečně vyvinutý kořenový systém a není tedy schopen zadržovat příliš velké množství vody. Asi tak po 5-ti týdnech, když kořenový systém trávníku již zesílil, je vhodné snížit frekvenci závlahy nejprve na jeden cyklus denně a později (po 2 – 3 měsících) již bude postačovat závlaha jen 2–3 x týdně. Při častém dávkování velmi malého množství vody se kořenový systém trávníku vyvíjí těsně pod povrchem a trávník se stává náchylným na vysychání. Nejefektivnější bude zálivka v časných ranních nebo pozdních večerních hodinách. Pokud to není nezbytné, nezavlažujte během dne.

Zdroj vody

Pro závlahový systém můžete použít vodu z vodovodu, ze studny, z vrtu nebo dešťovou vodu z jímky. Ve všech popsaných případech musíte použít filtrace.

Vodovodní řad

Pro závlahový systém je můžete použít napojení přímo za vodoměrem. Pro běžnou zahradu a plochu průmyslových a administrativních areálů je vhodný průměr min. 1“. Přípojky u vodoměru můžete umístnit i mimo objekt. Je však nutné zajistit, aby všechny připojovací armatury (které zůstanou i po zazimování naplněny vodou) byly uloženy v nezámrzné hloubce nebo v nezámrzném prostředí.

Studna nebo vrt

Tento zdroj vody je možné použít v případě, kdy studna obsahuje dostatek vody alespoň pro jeden závlahový cyklus a kvalita vody je dostatečná. Při splnění těchto předpokladů je možné čerpat vodu přímo. Pokud kapacita studny nebo vrtu nestačí, je nutné nejprve čerpat vodu do akumulační jímky, ze které pak bude voda jiným čerpadlem čerpána do závlahového systému.

Akumulační jímka na dešťovou vodu

Do jímky je průběžně čerpána voda menším průtokem, slabším čerpadlem, které je kontrolováno sondami v akumulační jímce. Z jímky je pak voda jednorázově odčerpána silnějším čerpadlem na jeden závlahový cyklus. Dešťová voda je však často poměrně znečištěná a pro je tedy účelné osadit nádrž kvalitní filtrací. Proto musíte důkladně zvážit, zda dešťovou vodu použít pro systém s jemnými tryskami nebo mikrozavlažovači.

Zazimování

Ochrana

Po skončení sezóny je nezbytné celý systém odvodnit. Samovolně vypustit vodu ze všech prvků systému je obvykle nemožné. Spoléhat se v těchto případech jen na samovypouštěcí ventily se rozhodně nevyplatí. Nejjednodušším způsobem zazimování je tak profouknutí celého systému stlačeným vzduchem. Tímto způsobem lze velmi efektivně odstranit vodu ze všech míst systému. Učiňte taková potřebná opatření, aby přívod vody do systému zůstal po celé zimní období uzavřen Zkontrolujte si také, zda není riziko zmrznutí v hlavním uzávěru vody dále také čistotu vložky ve filtru. Pokud je zdrojem vody čerpací stanice, zkontrolujte, zda jsou zazimována i čerpadla, tlaková nádoba a ostatní související armatury. Voda v čerpadle by nikdy neměla zmrznout.