Reference

Magistrát města Hradec Králové:

Sportovní areál Lokomotiva – kácení stromů, realizace sadových úprav.

MŠ Slezské předměstí v HK – montáž závlahového systému, realizace sadových úprav

MŠ Svobodné Dvory v HK – kácení stromů, úprava terénu, realizace sadových úprav

MŠ Moravské předměstí v HK – realizace sadových úprav

ZŠ Sever v HK – realizace sadových úprav

ZŠ Svobodné Dvory v HK – údržba okrasné zeleně

Chlum u Hradce Králové – rekonstrukce prusko-rakouského hřbitova 1866

Pouchov – rekonstrukce vojenského hřbitova z 2. světové války Hradec Králové


Veolia voda - Královehradecká provozní a.s. - rizikové kácení stromů, prořezy stromů, frézování pařezů realizace sadových úprav

Povodí Labe státní podnik - rekonstrukce a celoroční údržba okrasné zeleně kolem budov generálního ředitelství v HK (od roku 1996)

Bluebox 7 Hradec s.r.o. - pravidelná údržba parku cca 5 ha v okolí obchodního domu Interspar a Baumax (od roku 2000) včetně údržby vzrostlých stromů.

Městský úřad Opočno - Trčkovo náměstí – prořezy památných lip před vstupem do zámku

Obec Rohoznice - rekonstrukce hřbitova včetně obvodové zdi, výsadby alejí, realizace sadových úprav

Obec Křičeň - prořezy a kácení stromů, rekonstrukce hřbitova, realizace sadových úprav

Obec Holohlavy - rekonstrukce hřbitova, výsadby stromů

Krystaly Hradec Králové a.s. - kácení stromů, frézování pařezů, náhradní výsadby, realizace zpevněných ploch

Mondo s.r.o. - kácení stromů, prořezy stromů, realizace sadových úprav

Stavconsultprojekt a.s. - kácení stromů 409 stromů, štěpkování větví, prořezy stromů

Skanzen Krňovice - výsadby vzrostlých stromů

Lázně Bohdaneč - realizace sadových úprav v okolí nového parkoviště lázeňského komplexu